Slider1_frontLinje_FrontPage

Urocomfor™: En sikker urinpose til utvendig bruk hos menn

Urocomfor™ er den første kateterfrie urinposen til engangsbruk. Med sin hygieniske tilbakeløpsventil kan menn i alle aldre enkelt late vannet på en diskret og komfortabel måte, uavhengig om man ligger, sitter eller står.

Dette er det eneste urinalet som er skapt med tanke på forebygging av smitte av helseassosierte infeksjoner. Det er også det eneste systemet som finnes i dag som kan redusere bruk av kateter, og andre eksisterende løsninger som kan dateres helt tilbake til middelalderen.

Den gir også pasienten muligheten til å gjenvinne sin autonomi og verdighet.

Urocomfor™ er et trygt medisinsk-teknisk forbruksmateriell som er unik innenfor sitt område. Det skiller seg ut. Ikke bare med en revolusjonerende design med tanke på hygiene og komfort, men også fordi den er enkel å bruke og er så trygg.

Med teknologien bak Urocomfor™ kan man løse problemer og sideeffekter knyttet til bruk av dagens urologiske løsninger, samtidig som man kutter kostnader. Urocomfor kan bidra til mindre helseassosierte infeksjoner og redusere bruken av sykepleiers tid knyttet til urinhåndtering.

Urocomfor™ dekker alle nødvendigheter: 

  • - Den gjør det lettere å urinere for handikappede eller sengeliggende personer.
  • - Den forbedrer sykepleiers pleie av pasienter, ved å legge til rette for enklere urinhåndtering hos sengeliggende
  • - Den frigjør sykepleiers tid
  • - Den legger til rette for økt økonomisk innsparing

Hvem er den for?

Alle menn som har urinveisproblemer eller trenger bistand til dette. For eksempel de som lider av hyppig vannlatning, urgeinkontinens, er sengeliggende, har diabetes, hjerteproblemer, forstørret prostata eller er under en diurese-behandling. Enkelt sagt; der man har en av følgende benevnelser knyttet til urinering: Et akutt behov for å urinere, det er plagsomt og/eller sjenerende.

De vil være istand til å bruke en slik pose, som de kan ta med seg når de trenger, og bevare både tryggeheten, autonomien og verdigheten når de har behov for å måtte late vannet. 

• Urocomfor™ er laget for handikappede eller sengeliggende pasienter.
=> intuitiv, enkel, trygg, sikker
• Urocomfor™ er et lukket system.
=> det bekjemper infeksjoner, det er ingen søl eller ille lukt
• Urocomfor™ frigjør sykepleiernes tid.
=> bedre håndtering av menneskelige ressurser
• Urocomfor™ fører til finansielle innsparinger.
=> reduksjon av kostnader knyttet til helseassosierte infeksjoner
• Urocomfor™ er ergonomisk.
=> den gjør det lettere for brukeren å urinere
=> den sikrer verdigheten til brukeren
=> den reduserer den psykologiske stresset til helsepersonellet, brukeren og pårørende
• Urocomfor™ gir et godt inntrykk av helseinstitusjonene som bruker den.
=> pasientens komfort, en trygg atmosfære, oppmerksomhet og hensyn
• Urocomfor™  er ikke miljøskadelig når den destrueres.
=> laget av polyethylen, no biprodukter i klorin

 

ProduktspecUrocomfor

Å bryte ned tabuene knyttet til urinlekkasje hos menn

For menn med inkontinens; en løsning som beregnet på menn som har ulike problemer knyttet til urinering.

Button_Les artikkelen