Urinex_FrontPic

Linje_FrontPage

Urinex™: En sikker urinpose til utvendig bruk hos kvinner

Urinex™ setter en ny standard for kateterfrie produkt til kvinner. Det er den eneste urinposen til engangsbruk med tilbakeløpsventil, og som er skreddersydd kvinner. Med Urinex kan kvinner i alle aldre enkelt late vannet på en diskret og komfortabel måte, uavhengig om man ligger, sitter eller står.

Dette nye systemet for urinhåndtering til kvinner er det eneste urinalet som er skapt med tanke på forebygging av smitte av helseassosierte infeksjoner. Det er også det eneste systemet, som finnes i dag, som kan redusere bruk av kateter og andre bekken.

Verdighet, trygghet og komfort: Tre verdier som karakteriserer Urinex™.

Fordi den er så lett og trygg å bruke har Urinex™ allerede vunnet en rekke priser i flere land. 

Når det kommer til de grunnleggende behovene hos kvinner, slik som urinering, klarer sykehusene kun å møte denne utfordringen med løsninger som er lite egne og gammeldagse. Dette fører til en reduksjon av kvaliteten på pleien, da eksisterende løsninger er både ukomfortable og kan være smittebærere. I dag har ikke helsepersonell noe annet valg enn å gi pasienten bekken, som er kilde til mer enn 80% av alle helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Urinex™ dekker alle nødvendigheter:

• - Den gjør det lettere å urinere for handikappede eller sengeliggende personer
• - Den forbedrer sykepleiers pleie av pasienter, ved å legge til rette for enklere urinhåndtering hos sengeliggende
• - Den frigjør sykepleiers tid
• - Den legger til rette for økt økonomisk innsparing

Hvem er den for?

Også for de som ikke er på sykehus eller andre institusjoner, som har problemer med vannlating, kan ha god nytte av denne kateterfrie urinposen. Faktisk så lider ofte de som har diabetes av hyppig vannlating, samt de som har høyt blodtrykk, hjerteproblemer, fremfall eller de som er under en diurese-behandling. Alle disse tilstandene medfører urgeinkontinens og vanskeligheter med å holde seg. Det er en akutt situasjon, og det er plagsomt og sjenerende.

• Urinex™ er laget for handikappede eller sengeliggende pasienter.
=> intuitiv, enkel, trygg, sikker
• Urinex™ er et lukket system.
=> det bekjemper infeksjoner, det er ingen søl eller ille lukt
• Urinex™ frigjør sykepleiernes tid.
=> bedre håndtering av menneskelige ressurser
• Urinex™ fører til finansielle innsparinger.
=> reduksjon av kostnader knyttet til helseassosierte infeksjoner
• Urinex™ er ergonomisk.
=> den gjør det lettere for brukeren å urinere
=> den sikrer verdigheten til brukeren
=> den reduserer den psykologiske stresset til helsepersonellet, brukeren og pårørende
• Urinex™ gir et godt inntrykk av helseinstitusjonene som bruker den.
=> pasientens komfort, en trygg atmosfære, oppmerksomhet og hensyn

ProduktspecUrinex

Å bryte ned tabuene knyttet til urinlekkasje hos kvinner

For kvinner med inkontinens; en løsning som  er beregnet på kvinner som har ulike problemer knyttet til urinering.

Button_Les artikkelen