Forbløffende fakta om antibiotikaresistens

1.) Resistens er et gammelt fenomen

Det er et naturlig fenomen, som har eksistert siden antibiotika ble oppdaget. Alle bakterier er i stand til å syntetisere enzymer som de kan dirigere mot agenter som forsøker å ødelegge den.

2.) Resistensmekanismer

Bakterier er bygget opp av kromosoner og plasmider. Plasmider er DNS som danner en kroneform rundt cellen. Dette DNA’et danner ikke en del av den kromosomale sammensetningen av cellen, men står klar til å bli spredt. Bakterer bygger opp motstand kromosomalt gjennom cellen, eller ekstra-kromosomalt ved bruk av plasmidet som støtte.

  • Kromosomalt: Dette er en mutasjon av genomet, med sikte på å gi den en annen status. Dette er en langsom fenomen og forekommer sjelden. En slik resistens kan bare påvises ved å ta et antibiotikum (AB).
  • Ekstra-kromosalt:  Dette er knyttet hovedsakelig til plasmid aktivitet. Bakteriell resistens er knyttet til syntese og frigjøring av proteinene som skal forurense bakteriene omkring. Denne resistensen blir ikke avdekket ved AB testing; dette er en faktisk forplantning basert på en masse-effekt.